Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kristýna Laivinë (křesťanka)

Kateřina Vendëa, Vénëa (cudná)

Igor Tíralo (hlídající)

Marta Ostindë, Ostiel (hospodyně)

Matouš Eruanno (dar boží)

Marie Erummeldë (milovaná bohem)

Marek Mahtaito (bojovný)

Filip Roccondil, Melarocco (přítel koní, milovník koní)

Jan Erumoico (bůh (je) milostivý)

Jiří Cemmótar (rolník)

Radim Alassëon, Almáreon (radostný)

Patrik Táro (urozený)

Petr Sardo (skála)

Ondřej Poldo (statný)

Tereza Turmë, Turmawen (záštita)

Tomáš Onóno (dvojče)

Helena Alcë, Alcië (paprsek)

elfské oblečení

Co nosí elfové za oblečení? Záleží na tom, co je to za elfy, Elfové kteří žijí v lesích, nosí jednoduché oblečení v barvách lesa, zato šedí elfové nosí šedé šaty. Jejich oblečení je krásné, jemné a lehké, některé je krásně vyšívané, některé je jednoduché. Elfky většinou nosí dlouhé šaty a elfové podle společenského postavení, od obyčejných plášťů po vznešené hávy. Jejich oblečení není ušito z látek jaké známe my lidé, jejich látky jsou mnohem krásnější a kvalitnější než jsou ty naše. Pro běžné každodení nošení se hodí jednoduché šaty v zelených a hnědých barvách, ale vznešení elfové nosí šaty v bílích, modrých, šedých a v mnoha dalších barvách, většinou podle toho co která barva symbolizuje.

Takhle známe elfy z příběhů které vymyslel člověk, ale jsou elfové opravdu takoví? V irských pověstech o čarodějném lidu Tuatha Dé Danann, nosili tmavě modré nebo černě, třpytivé hávy. A pověsti jsou vždy založeny na pravdě a v Irsku je nadpřirozeno hodně časté.

 

A

Adam Carnicemeno (červená hlína)

Adéla Arnë, Artë (královská, vznešená, urozená)

Adolf Arnarmo (urozený vlk)

Agáta Manë (dobrá)

Ágnes Poicë (čistá)

Albert Arcalimo, Arcalimon (vznešený+zářící)

Alberta Arcalimë (vznešená+zářící)

Albína Fánë, Ninquë, Lossë (bílá)

Alena Mindë (věž)

Aleš Restalon (pomáhající)

Alexandr Atanvarno (ochránce lidí)

Alexandra Atanvarnë (ochránkyně lidí)

Alfréd Querrestalo (elfí pomoc)

Alice Arnostalë (vznešený typ)

Alois Noldo, Sailon (moudrý)

Alžběta Eruvanda, Eruvérë (bůh (je) přísaha)

Ambrož Ilfirino (nesmrtelný)

Anastázie Ortainë (povstalá)

Anděla Aini (dobrý duch)

Andrea Vea, Veassë (dospělá)

Anežka Vendië, Vénië (neposkvrněná)

Anna Maxë, Maxië (milost)

Antonie Lótë, Lóta, Lótiel (květina, dcera květin)

Antonín Lóto, Lótu, Lótion (květina, syn květin)

Arnold Sorontur (pán orlů)

Arnošt Faileon (čestnost)

Artur Morco (medvěd)

August Alcarin, Alcarinquo (slavný)

Augusta Alcarinquë (slavná)

B

Benedikta Laitainë (požehnaná)

Bernard Morcotulco, Morcotulcon (silný jako medvěd)

Berta Alcarinquë (skvělá)

Blanka Fánië, Lossië, Ninquië (bílá)

Blažej Néco, Nécon (mdlý)

Blažena Alassëa, Alassië (šťastná)

Bohumil Erummeldon (bohu milý)

Bohumír Eruséro (mír bohu)

Bohuslav Erumelindo (ctící boha)

Boleslav Yontarillo, Yontalcaron (více slávy)

Bonifác Márambar (dobrý osud)

Bořivoj Hortamo (usilovat)

Božena Erunannë, Erunnë (bohem obdarovaná)

C

Cecílie Úcenimë (nevidomá)

Ctibor Failo (čestný)

Ctirad Failon (čestný)

Cyril Heru, Herumo, Hermo (pán)

D

Dagmar Aurewen, Aurië (denice)

Dalibor Stamahto (braň boji)

Daniel Erunámo (bůh (je můj) soudce)

Daniela Erunámë (bůh (je má) soudkyně)

David Meldon (milovaný)

Denis Eruner (boží muž)

Denisa Erunis (boží žena)

Diana Erumë, Eruwen (božská)

Dobroslav Mano (dobrý)

Dominik Héro, Heruo (pána - 2.p.)

Dominika Herio (paní - 2.p.)

Doris Annanis, Annis (dar-žena)

Dorota Eruannë (boží dar)

Doubravka Tavarillë (lesní žínka)

Dušan Fëo, Feon (duše)

E

Edita Alyohtë (bohatá válka)

Edmund Tauravarno (mocný ochránce)

Eduard Alyavarno (bohatý ochránce)

Egon Hyando (čepel)

Eleonora Erucálë (bůh (je mé) světlo)

Eliška Eruvérë, Eruvanda (bůh (je) přísaha)

Elvíra Ilyavarnë (ochránkyně všech)

Ema Meldë (milovaná)

Emanuel Erumesson (bůh v nás)

Emil Mótimo (pracovitý)

Erik Oitur, Ertur (věčný vládce, jediný vládce)

Erika Oiturë, Erturë (věčná vládkyně, jediná vládkyně)

Ester Elenë (hvězda)

Eva Cuilë (živá, žijící)

Evžen Arto, Máranóno (urozený)

Evženie Artë, Máranónë (urozená)

F

Felix Alasseo, Alasseon (šťastný)

Filip Roccondil, Melarocco (přítel koní, milovník koní)

G

Gabriel Eruner (boží muž)

Gabriela Erunis (boží žena)

H

Hana Írimë (líbezná)

Helena Alcë, Alcië (paprsek)

Helga Ainë, Airë (svatá)

Herbert Alcohtar (skvělý válečník)

Hilda Ohtë, Mahtalë (válka, boj)

Hubert Veryóro, Canyóro (smělost ducha)

Hugo Óron, Óro (duch, mysl)

Hvězdoslav Elenillo, Elillo (z hvězd)

Hynek Martur (vládce domu)

I

Igor Tíralo (hlídající)

Ilona Alcë, Alcië (paprsek)

Irena Sérë, Sérië (mír)

Irma Tulcë, Tancë, Tungë (síla, pevnost)

Ivan Erumaxo (bůh (je) milostivý)

Ivana Erumaxë (bůh (je) milostivý)

Ivo Quingar (lučištník)

Izabela Eruvérë, Eruvanda (bůh (je má) přísaha)

J

Jáchym Eruntáro (bohem vyvýšený)

Jakub Attanóno (druhorozený)

Jan Erumoico (bůh (je) milostivý)

Jana Erumoicë (bůh (je) milostivý)

Jarmila Melcoirë, Meltuilë (milující jaro)

Jarolím Ainesso, Ainesson (svaté jméno)

Jaromír Melcoiro, Meltuilo (milující jaro)

Jeremiáš Erortano (bohem povýšený)

Jeroným Ainesso, Ainesson (svaté jméno)

Jindřich Pandatur,Corintur (vládce otčiny)

Jindřiška Pandaturë, Corinturë (vládkyně otčiny)

Jiří Cemmótar (rolník)

Jiřina Cemmótarë (rolnice)

Jitka Túriel (dcera vítězství)

Josef Eruntano (stvořený bohem)

Josefína Eruntanë (stvořená bohem)

Julie Findë (vlasatá)

Julius Findo (vlasatý)

Justýn Failo (spravedlivý)

Justýna Failë (spravedlivá)

K

Kamil Cordandur (chrámový služebník)

Kamila Cordandurë (chrámová služebnice)

Karel Mirimo, Mirimon (svobodný

Karin Meldawendë, Meldawen (drahá dívka)

Karolína Mirimë (svobodná)

Kateřina Vendëa, Vénëa (cudná)

Klára Calimë (jasná)

Klement Failo, Failon (čestný)

Konstantin Voronwë, Vorindo (stálý)

Kristián Laivino, Laivindil (křesťan)

Kristýna Laivinë (křesťanka)

Květa Lossë (květ)

Květoslav Losso (květ)

Kvido Taurwë, Taurion (pocházející z lesa)

L

Lada Wendë (panna, dívka)

Ladislav Valcar (slavný vládou)

Laura Apairë, Túrë (vítězství)

Lea Vercayaxë (divoká kráva, gazela)

Lenka Alcinë, Alciellë (malý paprsek)

Leo, Leoš Rávo (lev)

Leona Rávë, Ravennë (lvice)

Leopold Lieveryo, Liecanyo (pro) lid statečný)

Libor Írimo (líbezný)

Libuše Írimë (líbezná)

Linda Linda, Lindë (krásná)

Lucie Calië, Calmë, Caldë, Calwen (světlá)

Luděk Alcarohtar (slavný válečník)

Ludmila Liemmeldë (lidu milá)

Ludvík Alcarohtar (slavný bojovník)

M

Magdalena Mindë (věž)

Marcel Mahtarin (malý bojovník)

Marcela Mahtarincë (malá bojovnice)

Marek Mahtaito (bojovný)

Marie Erummeldë (milovaná bohem)

Markéta Marilla, Marillë (perla)

Marta Ostindë, Ostiel (hospodyně)

Martin Mahtion (bojovný)

Martina Mahtiel (bojovná)

Matěj Eruanno, Erunno (boží dar)

Matouš Eruanno (dar boží)

Matylda Canohtarë, Tuohtë (chrabrá bojovnice)

Michael Eruvëo (podobný bohu)

Michaela Eruvië (podobná bohu)

Mikuláš Túrelio (vítězství lidu)

Milada Nessa, Nessë, Nessië (mladá)

Milan Nildon (přátelský)

Milena Meldë (milovaná)

Miloš Meldon (milovaný)

Miriam Erummeldë (milovaná bohem)

Monika Eressië, Eressiel (osamělá)

N

Naděžda Estel (naděje)

Natálie Nostië (narozeniny)

Nikola Túrelië (vítězství lidu)

Nora Failë (čest)

O

Oldřich Almatur, Alyatur (bohatý vládce)

Olga Ainë (svatá)

Ondřej Poldo (statný)

Oskar Eruecco (boží oštěp)

Ota, Oto Almion (štěstí)

Otakar Almatir (majetek střežící)

Otokar Almatir (majetek střežící)

Otýlie Almallë (malý majetek)

P

Patricie Tárë (urozená)

Patrik Táro (urozený)

Pavel Pityon, Titton (malý)

Pavla Pitye, Tittë (malá)

Petr Sardo (skála)

Petra Sardë (skála)

R(Ř)

Radek Valinalo (radující se)

Radim Alassëon, Almáreon (radostný)

Radovan Almacollo (přinášející dobro)

Regina Tári (královna)

Renata Atanónë (znovuzrozená)

René Atanóno (znovuzrozený)

Richard Nornotur (tvrdý vládce)

Robert Alcarcalimo, Alcarinquo (slávou ozářený)

Roland Alcarnor (slavná země)

Rudolf Alcarnarmo (slavný vlk)

Rút Sermë, Osellë (přítelkyně, společnice)

Růžena Lossë, Losillë (růže)

Řehoř Tirno (ostražitý)

S(Š)

Sandra Nerivarnë (ochránkyně mužů)

Sára Aranel (princezna)

Śárka Oronis, Oroniel (hora, návrší)

Silvestr Taurino (lesní)

Silvie Tavarillë (lesní žínka)

Simona Lastë, Lastië (naslouchající)

Soběslav Eraxanto (svůj vlastní zákonodárce)

Soňa Nolmë (moudrá)

Stela Elen, Ellë (hvězda)

Svatava Ainë (svatá)

Svatopluk Almassetur (silný v dobru)

Šimon Laston (naslouchající)

Štěpán Nacil, Nacilo (vítěz)

Štěpánka Nacilë (vítězka)

T

Taťána Ciltallë, Ciltindë (rozdělující)

Teodor Eruanno (boží dar)

Tereza Turmë, Turmawen (záštita)

Tibor Failon (čestný)

Tomáš Onóno (dvojče)

U

Uršula Morcë, Morcellë (medvědice, malá medvědice)

V

Václav Yontalcar (více slavný)

Valdemar Alcarintur (slavný vládce)

Valentýn Tulco (silný)

Valentýna Tulcë (silná)

Vasil Arno, Arnon (královský)

Vavřinec Túrion, Túron (vítězství)

Věra Estel, Estellë (víra)

Viktor Mapar, Nacil, Nacilon, Nacildo (vítěz)

Viktorka Maparë, Nacilmë (vítězka)

Vilém Selmacas (vůle (mi je) helmicí)

Vincenc Túraldo (vítězící)

Viola Helinillë (fialka)

Vít Alassëon (veselý)

Vítězslav Alcarnacil (slavný vítěz)

Vladimír Séretur (vládce míru)

Vladislav Alturmenon, Valcar (slavný vládou)

Vlasta Valië, Vallë (moc)

Vlastimil Valmelindo (milující moc)

Vojtěch Hossentulton (útěcha vojsku)

Y

Yveta Tamurilë (tis)

Yvona Tamurilë (tis)

Z(Ž)

Zbyněk Ahantuon (síla zlosti)

Zdeněk Alcarmo (tvůrce slávy)

Zikmund Túrevarno (ochránce vítězství)

Zlata Laurië, Laurë (zlatá)

Zoe Cuilë (život)

4391ea01eb92561c.jpg elf image by kmrloveslife

elf.jpg Elf image by derangedpsycho85

Sister_and_Brother_Elves.jpg elf image by kc2693

elf.jpg Elf image by reidyn_07

 

 

 426_full.jpg elf image by mintlim

elfcharrie.jpg elf image by oreo2794

elfweeeeeeee.jpg Elf image by Minnta

sotw.png Elf image by Pheonix2o2

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

jbgb

(elimibjvgvf, 7. 11. 2012 17:19)

hnjbhbhbhbhbhbh